Дейности

  • Научно-изследователска и иновативна дейност;
  • Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти по Система 3;
  • Проектиране и създаване на нови композитни материали;
  • Оценка на дълготрайността и модифициране на физикомеханичните свойства на полимерните материали;
  • Обучения и кадри

В изпитвателната лаборатория се провеждат ежегодно обучения и стажове на бакалаври и магистри от ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ и ученици от НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М.В.ЛОМОНОСОВ“-СОФИЯ. Лабораторията има дългогодишно успешно сътрудничество с Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Лесотехнически университет София, БАН. През годините са направени редица съвместни иновативни разработки.

Вашият коментар