Дейности

  • Научно-изследователска и иновативна дейност;
  • Изпитване и оценка на съответствието на строителните продукти;
  • Проектиране и създаване на нови композитни материали;
  • Оценка на дълготрайността и модифициране на физикомеханичните свойства на полимерните материали;
  • Обучения и кадри

В изпитвателната лаборатория се провеждат ежегодно обучения и стажове на бакалаври и магистри от ХТМУ и ученици от Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов“-София и Професионална гимназия „ Проф. П. Райков“. Лабораторията има дългогодишно успешно сътрудничество с Химикотехнологичен и металургичен университет – София и БАН. През годините са направени редица съвместни иновативни разработки с Катедра „Полимерно инженерство“ на ХТМУ.

Вашият коментар