Контакти

Адрес:

гр. София 1220

ул. „Илиенско шосе“ №8

Тел. +3592 810 91 27;  +3592 810 91 55

Факс: +3592 810 91 31

E-mail: laboratory@solarproject.bg

Website: www.labsp.bg

Изтегляне на заявка за:

ЗАЯВКА за оценка на експлоатационните показатели на строителни продукти

ФК 7.1.2 – Заявка за изпитване в съответствие с БДС EN ISO \ IEC 17025:2018

Заявка за първоначално изпитване типа на продукта

Заявка за изпитване по БДС EN ISO \ IEC 17025

Вашият коментар