Персонал

д-р инж. Петранка Найденова – Маринова

д-р инж. Петранка Найденова – Маринова

Д-р инж. Петранка Найденова – Ръководител на лабораторията за изпитване от 2003г. Завършила висше образование в Катедра „Полимерно инженерство“ на Химикотехнологичен и металургичен университет, бакалавър със специалност „Природни и синтетични еластомери“. Магъстърска степен „Инженерен дизайн и синтез на полимери“

Доктор по технология и преработка на пластмаси и стъклопласти.

Стаж по специалността – 18г.

Мустафа Алиев

Мустафа Алиев

Нов член на екипа на лабораторията от 2015г. Студент 3- та година в Катедра „Полимерно инженерство“на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

Отговорник метрологично осигуряване.

Стаж в лабораторията 6 месеца.

инж. Ирина Георгиева

инж. Ирина Георгиева

Инж. Ирина Георгиева – инженер химик, Магистър Оганични химични технологии. Завършила висше образование в Катедра „Полимерно инженерство“ на Химикотехнологичен и металургичен университет-София.

Отговорник по качеството на Лабораторията за изпитване.

Стаж по специалността 3 години.

Вашият коментар