Персонал

д-р инж. Петранка Найденова – Маринова

д-р инж. Петранка Найденова – Маринова

Д-р инж. Петранка Найденова – Ръководител на лабораторията за изпитване от 2003г. Завършила висше образование в Катедра „Полимерно инженерство“ на Химикотехнологичен и металургичен университет. Бакалавърска степен „Природни и синтетични еластомери“. Магъстърска степен „Инженерен дизайн и синтез на полимери“

Доктор по технология и преработка на пластмаси и стъклопласти.

Стаж по специалността – 23г.

Христо Георгиев

Д-р инж. Христо Георгиев

Д-р инж. Христо Георгиев – инженер химик, Магистър Оганични химични технологии. Завършил висше образование в Химикотехнологичен и металургичен университет-София.

Нов член на екипа от 2019г. Отговорник метрологично осигуряване.

инж. Ирина Георгиева

инж. Ирина Георгиева

Инж. Ирина Георгиева – инженер химик, Магистър Оганични химични технологии. Завършила висше образование в Катедра „Полимерно инженерство“ на Химикотехнологичен и металургичен университет-София.

Отговорник по качеството на Лабораторията за изпитване.

Стаж по специалността 5 години.

Вашият коментар