Услуги

Лабораторията за изпитване разполага с изпитвателен стенд за тестване на пешеходни врати, прозорци, гаражни и индустриални врати и фасади, както и апаратура за определяне физикомеханичните показатели на полимерни и еластомерни състави и PVC профили.

 • наличие на влага в насипни материали;
 • сипливост;
 • привидна плътност на материали;
 • отклонения в геометричните размери чрез сканиране;
 • определяне на якост на удар с падаща тежест;
 • промяна на размерите при складиране на топлина;
 • сила на разцепване на заварени съединения от профили;
 • степен на белота и блясък;
 • изкуствено стареене под въздействие на ксенонов източник на светлина;
 • определяне на индекс на стопилка по маса и индекса на стопилка по обем на термопласти с електронен реометър;
 • якост на удар, инструментално изпитване с чук на Charpy;
 • въздухопроницаемост ;
 • водонепропускливост;
 • механични деформации;
 • устойчивост на вятър;
 • топлопреминаване;
 • звукоизолация;
 • заснемане на обекти с термографска инфрачервена камера.

Вашият коментар