Новини

LI_150_17025 LI_150_17025

Уважаеми клиенти,

Лабораторията за изпитване към „Солар проджект“ ООД има удоволствието да ви уведоми, че:

  • Премина успешно към БДС EN ISI/IEC 17025:2018;
  • ЛИ предлага нова услуга в съответствие с БДС EN 410 – Определяне на светотехническите характеристики при слънчево лъчение. Процент пропускане на видимата светлина.

Лабораторията за изпитване към „Солар проджект“ ООД има удоволствието да ви уведоми, че от 01.10.2013г. протоколите, които издава са на бланки защитени с воден знак и сух печат и изглеждат по този начин.

Всякакви други формуляри са опити за нелоялна конкуренция или фалшифициране на резултати.

Протоколите, издени до 01.10.2013г. са актуални и не подлежат на преиздаване.

Благодарим ви за проявеното разбиране и предоставената информация!

Екип на ЛИ към
„Солар проджект“ ООД