Новини

LI_150_17025 LI_150_17025

Уважаеми клиенти,

Лабораторията за изпитване към „Солар проджект“ ООД има удоволствието да ви уведоми, че от 01.10.2013г. протоколите, които издава са на бланки защитени с воден знак и сух печат и изглеждат по този начин.

Всякакви други формуляри са опити за нелоялна конкуренция или фалшифициране на резултати.

Протоколите, издени до 01.10.2013г. са актуални и не подлежат на преиздаване.

Благодарим ви за проявеното разбиране и предоставената информация!

Екип на ЛИ към
„Солар проджект“ ООД