Лаборатория за изпитване

Солар Проджект

Това е първата акредитирана лаборатория в България за изпитване на полимерни материали, включително Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати БДС EN 12608-1:2016.

С какво разполагаме

Лабораторията за изпитване разполага с изпитвателен стенд за тестване на пешеходни врати, прозорци, гаражни и индустриални врати и фасади, както и апаратура за определяне физикомеханичните показатели на полимерни и еластомерни състави и PVC профили.

Дейности

Научно-изследователска и иновативна дейност

Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти по Система 3

Проектиране и създаване на нови композитни материали

Оценка на дълготрайността и модифициране на физикомеханичните свойства на полимерните материали

Обучения и кадри

В изпитвателната лаборатория се провеждат ежегодно обучения и стажове на бакалаври и магистри от :

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

и ученици от НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М.В.ЛОМОНОСОВ“-СОФИЯ.

Лабораторията за изпитване е създадена през 2003г.

От 2006г. е акредитирана от ИА БСА в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. Регистрационен № 150 ЛИ .

 

Услуги

Лабораторията за изпитване разполага с изпитвателен стенд за тестване на пешеходни врати, прозорци, гаражни и индустриални врати и фасади, както и апаратура за определяне физикомеханичните показатели на полимерни и еластомерни състави и PVC профили.

Наличие на влага в насипни материали;

Сипливост;

Якост на удар, инструментално изпитване с чук на Charpy;

Определяне на индекс на стопилка по маса и индекса на стопилка по обем на термопласти с електронен реометър;

Привидна плътност на материали;

Въздухопроницаемост;

Отклонения в геометричните размери чрез сканиране;

Водонепропускливост;

Определяне на якост на удар с падаща тежест;

Механични деформации;

Промяна на размерите при складиране на топлина;

Устойчивост на вятър;

Сила на разцепване на заварени съединения от профили;

Топлопреминаване;

Степен на белота и блясък;

Звукоизолация;

Изкуствено стареене под въздействие на ксенонов източник на светлина;

Заснемане на обекти с термографска инфрачервена камера.

галерия

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС